Carrer Raval, 2 - 08150 Parets del Vallès - Barcelona
Telèfon 93 562 01 04 - Email: info@laprogressiva.cat